అనకాపల్లి ఎంపీగా సీఎం రమేష్ యలమంచిలి ఎమ్మెల్యేగా సుందరపు విజయ్ కుమార్ ను గెలుపించుకోవాలి

అనకాపల్లి ఎంపీగా సీఎం రమేష్ యలమంచిలి ఎమ్మెల్యేగా సుందరపు విజయ్ కుమార్ ను గెలుపించుకోవాలి