జడ్పీ హాల్లో గోరంట్ల సమస్యలపై గళం విప్పిన జడ్పిటిసి పాలే జయరాం నాయక్

జడ్పీ హాల్లో గోరంట్ల సమస్యలపై గళం విప్పిన జడ్పిటిసి పాలే జయరాం నాయక్