తెలంగాణ

G.SEKHAR

G.SEKHAR

CONSTITUENCY INCHARGE MEDCHAL(C), MEDCHAL(D)

S.M. KUMAR

S.M. KUMAR

DISTRICT INCHARGE MEDCHAL(D)

M.SIDDIRAMULU

M.SIDDIRAMULU

REPORTER HAVELIGHANAPUR(M), MEDAK(D)

V. GOVARDHAN

V. GOVARDHAN

REPORTER (EM) MONAOHARABAD(M), MEDAK(D)

V.SHIVA SHANKAR

V.SHIVA SHANKAR

CONSTITUENCY INCHARGE (EM) ASIFABAD (C), KOMURAMBHEEM(D)

T. SAI KIRAN

T. SAI KIRAN

REPORTER CHINTALAMANEPALLI (M), KOMURAMBHEEM(D)

K.ODELU

K.ODELU

REPORTER (EM) MALHARAO(M), JAYASHANKAR BHUPALAPALLI (D)

A. MAAN SINGH

A. MAAN SINGH

REPORTER KAMEPALLI(M) KHAMMAM(D)

MANDA BHASKAR

MANDA BHASKAR

REPORTER (EM) JAMMIKUNTA (TOWN) KARIMNAGAR (D)

BANDELA LINGAM

BANDELA LINGAM

REPORTER KAMAREDDY (RURAL) , KAMAREDDY (D).

B. SHIVA PRASAD

B. SHIVA PRASAD

REPORTER (EM KORUTLA (M), JAGITIAL (D)

T. SHIVA SANKAR

T. SHIVA SANKAR

REPORTER ASWARAOPETA(M), BADRADRI (D)

B.SUNDARAIAH

B.SUNDARAIAH

DISTRICT INCHARGE SURYAPET (D)

POTHARAJU SHEKAR

POTHARAJU SHEKAR

REPORTER JINNARAM (M), SANGAREDDY (D)

B. HANMANTH RAO

B. HANMANTH RAO

REPORTER NARAYANKHED(TOWN), SANGAREDDY(D)

KOMMU JANGAIAH

KOMMU JANGAIAH

REPORTER BALAPUR(M), RANGAREDDY(D)