పెనుకొండ ఎమ్మెల్యే యస్.సవితమ్మ కు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలి

పెనుకొండ ఎమ్మెల్యే  యస్.సవితమ్మ కు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలి