123 అసెంబ్లీ 21 పార్లమెంటు సీట్లతో విజయ దుందుభి మ్రోగించ నున్న వైఎస్సార్ సీపీ: సూరి శెట్టి

123  అసెంబ్లీ 21 పార్లమెంటు సీట్లతో విజయ దుందుభి మ్రోగించ నున్న వైఎస్సార్ సీపీ: సూరి శెట్టి