JANAMNEWS

Breaking News
J.SUBBARAYUDU

J.SUBBARAYUDU

STATE INCHARGE ANDHRA PRADESH.

KURASAM RAMESH DORA

KURASAM RAMESH DORA

REPORTER DEVIPATNAM(M) ALLURI(D)

PAVAR DASHARATH

SUGURU RAMESH

DHUVVENDHAR ELURI

NADAPALA SOMARAJU

MOHAMMED HABEEB

BASANT KUMAR SINGH

J.SUBBARAYUDU

J.SUBBARAYUDU

STATE INCHARGE ANDHRA PRADESH.

KURASAM RAMESH DORA

KURASAM RAMESH DORA

REPORTER DEVIPATNAM(M) ALLURI(D)

NADAPALA SOMARAJU

BASANT KUMAR SINGH

KANAKALA KASHI

KESA LEELA KRISHNA

PALAKOMA RANGANNA

B.KIRAN CHAITANYA

PAVAR DASHARATH

PAVAR DASHARATH

REPORTER BICHKUNDA(M) KAMAREDDY(D)

SUGURU RAMESH

SUGURU RAMESH

REPORTER WANAPARTHY(TOWN) WANAPARTHY(D)

DHUVVENDHAR ELURI

MOHAMMED HABEEB

CHIGURU ANIL

DONTHULA DINESH KUMAR

DEGA SHEKHAR