JANAMNEWS

Breaking News
VINUKONDA SRINIVASA RAO

VINUKONDA SRINIVASA RAO

DISTRICT BUERO INCHARGE KHAMMAM(D)

S. PRASANNA LAKSHMI

S. PRASANNA LAKSHMI

OFFICE INCHARGE(H.O)

RAVI KASIPETA

KAVALI NARSIMULU

SURA VENKATESH

KOMIREA NARENDER

SRIRAM VENKATESH

K.H.LAKSHMI NARAYANA

K.H.LAKSHMI NARAYANA

REPORTER MADAKSIRA(RURAL) SSS(D)

THALARI CHARAN BABU

THALARI CHARAN BABU

REPORTER(P&EM) KOTHAPATNAM(M) PRAKASAM(D)

U. HARINATH

T. NARASIMHA

SALIKINEDI NAGARAJU

G. SRAVAN KUMAR

BANDLA RAVI KUMAR

J.SUBBARAYUDU

VINUKONDA SRINIVASA RAO

VINUKONDA SRINIVASA RAO

DISTRICT BUERO INCHARGE KHAMMAM(D)

RAVI KASIPETA

RAVI KASIPETA

REPORTER BHEEMAARAM(M) MANCHERIAL(D)

KAVALI NARSIMULU

SURA VENKATESH

KOMIREA NARENDER

SRIRAM VENKATESH

JADE SRINIVAS

తెలంగాణ

VINUKONDA SRINIVASA RAO

DISTRICT BUERO INCHARGE KHAMMAM(D)