SHAIK JAMALI BASHA

CONSTITUENCY INCHARGE GIDDALURU (C), PRAKASAM(D)

SHAIK JAMALI BASHA

AADHAR: 3154 8528 7173

BLOOD GROUP: B+

ID NO: AP-PC-03