జనం న్యూస్ టీమ్

V.SATHYANARAYANA

V.SATHYANARAYANA

REPORTER DINDI(M), NALGONDA (D).

GANDE VENKATESHWARLU

GANDE VENKATESHWARLU

REPORTER ADAVIDEVULAPALLY(M), NALGONDA (D).

MUTHYALA SURESH

MUTHYALA SURESH

DISTRICT INCHARGE NALGONDA (D).

SARAB SRINIVAS

SARAB SRINIVAS

REPORTER NARKETPALLI(M), NALGONDA (D).

ADLA VIJAYAKUMAR

ADLA VIJAYAKUMAR

REPORTER (EM) KOSGI(M), NARAYANPET(D).

P.RAVINDAR

P.RAVINDAR

CONSTITUENCY INCHARGE (EM) KALWAKURTHY(C), NAGARKURNOOL (D).

KONA VAMSHI

KONA VAMSHI

CONSTITUENCY INCHARGE QUTHBULLAPUR(C), MEDCHAL(D).

B.G.SHIVUDU

B.G.SHIVUDU

REPORTER HAYATHNAGAR(M), RANGAREDDY (D).

TALARI RAVINDRANATH

TALARI RAVINDRANATH

CONSTITUENCY INCHARGE ACHAMPET(C), NAGARKURNOOL (D).

KOTLA GOWTHAM

KOTLA GOWTHAM

DISTRICT STAFFER NAGARKURNOOL (D).

PERUMALA SWAMULU

PERUMALA SWAMULU

CONSTITUENCY INCHARGE KOLLAPUR(C), NAGARKURNOOL (D).

BADDI SHOBHAN BABU

BADDI SHOBHAN BABU

REPORTER WAZEEDU(M), MULUGU(D).

KONNE SREENIVAS

KONNE SREENIVAS

REPORTER JAWAHARNAGAR(M), MEDCHAL(D).

KONNE SREENIVAS

KONNE SREENIVAS

DISTRICT CRIME REPORTER MEDCHAL(D)

SURYAM LAVANYA

SURYAM LAVANYA

ZONAL INCHARGE KUKATPALLY ZONE, MEDCHAL(D).

MALOTH NARESH

MALOTH NARESH

REPORTER KOMPALLY(M), MEDCHAL(D)