తెలంగాణ

SANGALA RAJKUMAR

SANGALA RAJKUMAR

REPORTER HUZURABAD (TOWN),. KARIMNAGAR(D)

MANGALI SURESH

MANGALI SURESH

REPORTER (EM) LINGAMPET(M), KAMAREDDY (D)

AMBATI ANIL KUMAR

AMBATI ANIL KUMAR

REPORTER DOMAKONDA (M), KAMAREDDY (D)

C.UMAKANTH REDDY

C.UMAKANTH REDDY

REPORTER BICHKUNDA (M), KAMAREDDY (D)

DASARI RAVINDAR

DASARI RAVINDAR

REPORTER LINGAMPETA(M), KAMAREDDY (D)

GOKAN RAMESH GOUD

GOKAN RAMESH GOUD

REPORTER PEDDAKODAPGAL(M), KAMAREDDY(D)

NUNE KRANTHI KIRAN

NUNE KRANTHI KIRAN

REPORTER METPALLY (M), JAGITIAL (D)

CHINTHA SRIDHAR

CHINTHA SRIDHAR

REPORTER KODIMAL(M), JAGITIAL (D)

BODA DIVAKAR

BODA DIVAKAR

REPORTER IBRAHIMPATNAM (M), JAGITIAL(D)

SUNCHU SURESH

SUNCHU SURESH

REPORTER JAGITIAL(TOWN), JAGITIAL(D)

BEJJARAPU SRINIVAS

BEJJARAPU SRINIVAS

DISTRICT STAFFER JAGITIAL (D)

BAJARU SRIDHAR

BAJARU SRIDHAR

DISTRICT CRIME REPORTER JAGITIAL (D)

GAMPA SHANKARLINGAM

GAMPA SHANKARLINGAM

REPORTER MALIAL(M),. JAGITIAL(D)

PULLA SATISH

PULLA SATISH

REPORTER RAGHUNATHPALLY(M), JANGAON (D)

E.NAGARAJU

E.NAGARAJU

REPORTER ZAFFERGADH(M), JANGAON (D)

GADEPAKA KIRAN

GADEPAKA KIRAN

REPORTER PALAKURTHY (M), JANGAON(D)