తెలంగాణ

K.NARASIMHARAJU

K.NARASIMHARAJU

REPORTER PENUBALLI (M) KHAMMAM(D)

GADDAM VENKATESH

GADDAM VENKATESH

REPORTER MUDIGONDA (M), KHAMMAM(D)

N.SUNDARA RAO

N.SUNDARA RAO

REPORTER MADHIRA(TOWN), KHAMMAM(D)

P.SANDEEP KUMAR

P.SANDEEP KUMAR

REPORTER KHAMMAM(RURAL), KHAMMAM(D)

DORNALA KRISHNA

DORNALA KRISHNA

REPORTER MADHIRA(M), KHAMMAM(D)

P.JAGAN MOHAN

P.JAGAN MOHAN

REPORTER VEMSURU(M), KHAMMAM(D)

MANGALI SURESH

MANGALI SURESH

REPORTER (EM) LINGAMPET(M), KAMAREDDY (D)

DASARI RAVINDAR

DASARI RAVINDAR

REPORTER LINGAMPETA(M), KAMAREDDY (D)

GOKAN RAMESH GOUD

GOKAN RAMESH GOUD

REPORTER PEDDAKODAPGAL(M), KAMAREDDY(D)

CHINTHA SRIDHAR

CHINTHA SRIDHAR

REPORTER KODIMAL(M), JAGITIAL (D)

BEJJARAPU SRINIVAS

BEJJARAPU SRINIVAS

DISTRICT STAFFER JAGITIAL (D)

GAMPA SHANKARLINGAM

GAMPA SHANKARLINGAM

REPORTER MALIAL(M) JAGITIAL(D)

GADEPAKA KIRAN

GADEPAKA KIRAN

REPORTER PALAKURTHY (M), JANGAON(D)

MAMIDI RAVI

MAMIDI RAVI

REPORTER SHYAMPET (M), HANAMKONDA(D)

R. THIRUPATHI RAO

R. THIRUPATHI RAO

REPORTER YELLANDU(M), BADRADRI (D)

M.PAVAN KALYAN

M.PAVAN KALYAN

REPORTER GUNDALA (M), BADRADRI (D).