ఆంధ్రప్రదేశ్

MAVULURU KHAJA MASTAN

MAVULURU KHAJA MASTAN

REPORTER DAGADARTHI(M) SPSR NELLORE(D)

SANTHOSH KUMAR BURJABARIKI

SANTHOSH KUMAR BURJABARIKI

REPORTER(EM) ARAKU VALLEY(M) VISHAKA(D)

PASALAPATI BHUPATHI YADAV

PASALAPATI BHUPATHI YADAV

REPORTER(EM) RAYACHOTI(RURAL) ANNAMAYYA(D)

NERUSUPALLI OBUL REDDY

NERUSUPALLI OBUL REDDY

REPORTER(EM) RAYACHOTI(URBAN) ANNAMAYYA(D)

GATREDDI DEMUDU NAIDU

GATREDDI DEMUDU NAIDU

REPORTER VISHAKA(EAST) VISHAKAPATNAM(D)

PUJARI SREENIVASULU

PUJARI SREENIVASULU

REPORTER(EM) KOSIGI(M) KURNOOL(D)

GINJALA SIVAJI

GINJALA SIVAJI

CONSTITUENCY INCHARGE(EM) PAYAKARAOPETA(C) ANAKAPALLI(D)

T. VISWANADHAM PADAL

T. VISWANADHAM PADAL

REPORTER HUKUMPETA(M) ALLURI(D)

YENDAMURI SRINIVASRAO

YENDAMURI SRINIVASRAO

REPORTER KADIYAM(M) EAST GODAVARI(D)

S. NAVEEN KUMAR

S. NAVEEN KUMAR

REPORTER AMARAPURAM(M) SRI SATHYASAI(D)

SHAIK SATHAR

SHAIK SATHAR

REPORTER CHINTAPALLI(M) ALLURI(D)

P. SATYANAGA MURTHY

P. SATYANAGA MURTHY

REPORTER YELAMANCHILI(M) ANAKAPALLI(D)

CHINTA SUNDER RAO

CHINTA SUNDER RAO

REPORTER(EM) MANUBOLU(M) SPSR NELLORE(D)

MUPARTI KRISHNARAO

MUPARTI KRISHNARAO

REPORTER TEKKALI(RURAL) SRIKAKULAM(D)

BOLIGRLA MOHAN RAO

BOLIGRLA MOHAN RAO

REPORTER KONDAPURAM(M) SPSR NELLORE(D)

DONI RAJU

DONI RAJU

REPORTER(EM) MACHERLA(RURAL) PALNADU(D)