ఆంధ్రప్రదేశ్

A.KUMAR

A.KUMAR

REPORTER IRALA-KANIPAKAM, CHITTOOR(D)

BOYA JALLA SHANKAR

BOYA JALLA SHANKAR

CONSTITUENCY INCHARGE MANTRALAYAM(C) KURNOOL(D)

BANAVATH SIVANAIK

BANAVATH SIVANAIK

DISTRICT CRIME REPORTER KURNOOL(D)

KATIKE ESWAR LAL

KATIKE ESWAR LAL

REPORTER PATTIKONDA(M) KURNOOL(D)

C.KISHOR

C.KISHOR

REPORTER VINUKONDA(TOWN) PALNADU(D)

KAYA RAMESH

KAYA RAMESH

REPORTER SAVARAKOTA(M) SRIKAKULAM (D)

D. DASTAGIRI

D. DASTAGIRI

REPORTER BANAGANAPALLE (M) NANDYAL(D)

K. MUNISANKAR REDDY

K. MUNISANKAR REDDY

REPORTER TIRUPATI (TUDA) TIRUPATI (D)

M.M.V.V. KRISHNA

M.M.V.V. KRISHNA

REPORTER I- POLAVARAM (M) KONASEEMA (D)

PADALA JAYARAM

PADALA JAYARAM

REPORTER BALIJIPET(M) MANYAM(D)

WAGHMARE NARESH

WAGHMARE NARESH

MAINTENANCE SUPERVISOR ANANTAPUR

M. CHINNA VENKATESWARLU

M. CHINNA VENKATESWARLU

REPORTER BAPATLA (TOWN) BAPATLA(D)

BOYA NAGIREDDY

BOYA NAGIREDDY

REPORTER(EM) RENTACHINTALA (M) PALNADU (D)

BODDETI SRINU

BODDETI SRINU

REPORTER HUKUMPET (M) ALLURI(D)

V.GOPI

V.GOPI

REPORTER THOTTAMBEDU (M) TIRUPATI (D)

SAPPOGU KARTHIK KUMAR

SAPPOGU KARTHIK KUMAR

REPORTER DEVANAKONDA(M) KURNOOL (D)