తెలంగాణ

GANDHEWAR PRAVEEN

GANDHEWAR PRAVEEN

REPORTER NERADIGONDA (M) NIRMAL(D)

SUNKARABOINA SATHISH

SUNKARABOINA SATHISH

REPORTER PENPAHAD(M) SURYAPET(D)

ABBI SHEKHARAIAH

ABBI SHEKHARAIAH

CONSTITUENCY INCHARGE (EM) SHADNAGAR (C) RANGAREDDY (D)

PARVEGARI SATYANARAYANA

PARVEGARI SATYANARAYANA

REPORTER PULKAL(M) SANGAREDDY(D)

GUNDA PRASHANTH

GUNDA PRASHANTH

REPORTER GOLLAPALLY (M) JAGITIAL (D)

POLOJU PRASAD

POLOJU PRASAD

REPORTER (EM) VENKATAPURAM (M) MULUGU(D)

SANAGONDA MALLESHAM

SANAGONDA MALLESHAM

REPORTER BEJJANKI (M) SIDDIPET (D)

GADDAM MAHESH

GADDAM MAHESH

REPORTER(EM) SURYAPET (RURAL) SURYAPET (D)

REVOJU SRINIVAS

REVOJU SRINIVAS

CONSTITUENCY INCHARGE MANAKONDOOR(C) RAJANNA SIRCILLA (D)

PINREDDY VENKATREDDY

PINREDDY VENKATREDDY

REPORTER HUZURABAD (RURAL) KARIMNAGAR (D)

KATEPAG HUSSAIN

KATEPAG HUSSAIN

DISTRICT STAFFER NAGARKURNOOL (D)

MUDUGU PRAVEEN KUMAR

MUDUGU PRAVEEN KUMAR

REPORTER JANNARAM (M) MANCHERIAL (D)

VANKDOTH BHEEMRAO

VANKDOTH BHEEMRAO

CONSTITUENCY INCHARGE BANSWADA(C) KAMAREDDY(D)

BANOTH BALAJI

BANOTH BALAJI

REPORTER PALVONCHA (M) BADRADRI (D)

MONAJI SRIKANTH

MONAJI SRIKANTH

REPORTER DONGLI(M) KAMAREDDY (D)

P. PRABHAS KUMAR

P. PRABHAS KUMAR

REPORTER CHEVELLA (RURAL) RANGAREDDY (D)